Download on the

App Store

Melker

Melker

Postad inom älg attackerar, Mats och älgen

Mats och älgen

"Mats och älgen" Det börjar ofarligt, tills älgen upprepade gånger attackerar Mats.