Download on the

App Store

Drama

Drama

Postad inom Olycka, Repsving, Rep, Hopp, Ont, Idiot

Repsvingning på allvar

Går inte riktigt bra för personen som försöker sig på lite repsving. Ont lär det ha gjort

Också roliga videos: